பாங்கின் அர்த்தம்

Report Print Sam Sam in மதம்
பாங்கின் அர்த்தம்

அல்லாஹு அக்பர்
அல்லாஹு அக்பர்
அல்லாஹு அக்பர்
அல்லாஹு அக்பர்
அஷ்ஹது அல்(ன்)லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்
அஷ்ஹது அல்(ன்)லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்
அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ்
அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ்
ஹய்ய அலஸ் ஸலா(த்), ஹய்ய அலஸ் ஸலா(த்)
ஹய்ய அலல் ஃபலாஹ், ஹய்ய அலல் ஃபலாஹ்
அல்லாஹு அக்பர்
அல்லாஹு அக்பர்
லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்

அர்த்தம்

அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன்
அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன்
அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன்
அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன்
அல்லாஹ்வைத்தவிர வேறு இறைவன் இல்லை என்று உறுதி கூறுகிறேன்
அல்லாஹ்வைத்தவிர வேறு இறைவன் இல்லை என்று உறுதி கூறுகிறேன்
முஹம்மது(ஸல்) அவர்கள் இறைவனின் தூதர் ஆவார்கள் என்று நான் உறுதி கூறுகிறேன்
முஹம்மது(ஸல்) அவர்கள் இறைவனின் தூதர் ஆவார்கள் என்று நான் உறுதி கூறுகிறேன்
தொழுகையின் பக்கம் வாருங்கள், தொழுகையின் பக்கம் வாருங்கள்
வெற்றியின் பக்கம், வாருங்கள், வெற்றியின் பக்கம் வாருங்கள்
அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன்
அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன்
அல்லாஹ்வைத்தவிர வேறு இறைவனில்லை

மேலும் மதம் செய்திகளைப் படிக்க இங்கே அழுத்தவும்

Comments