65 வயதை விட குறைந்தவரா? அப்போ இதற்கு தகுதி இருக்கிறதா பாருங்கள்..

Report Print Amirah in வேலைவாய்ப்பு

உயர் கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு

உள்ளக கணக்கய்வாளர் - internal auditor (வெற்றிடம் - 1)

தகைமை:-

1. கணக்காய்வு / கணக்கியலில் பல்கலைக்கழக மாணியங்கள் ஆணைக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடிப்படை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது புகழ்பெற்ற தொழில்முறை நிறுவனம் ஒன்றில் கணக்கியலுக்கான இடைநிலை பரீட்சையில் சித்தியடைந்திருக்க வேண்டும்.

அத்துடன்

கணக்காய்வு / கணக்கியல் அதிகாரி குறைந்தது 09 வருட முன் - தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

2. தரம் III/II அதிகாரி இருத்தல் அல்லது இலங்கை அரசாங்க சேவையில் இதற்கு சமமான துறையில் கணக்காய்வு / கணக்கியல் அதிகாரியாக இருத்தல்

அத்துடன்

குறைந்தது 11 வருடம் தரம் III/II பதவி அனுபவம் பெற்றிருத்தல்

வயது:- 65 வயதை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்ப முடிவு திகதி 2016.12.30

மேலும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைப் படிக்க இங்கே அழுத்தவும்

Comments