ஆங்கிலம் அறிவோம் : Before, ‘in front of’ ஆகிய இரண்டுக்கும் இடையே ஏதாவது வேறுபாடு உண்டா?

Report Print Kavitha in கல்வி

Before என்பது பொதுவாக இடத்தைக் குறிப்பதில்லை. நேரத்தைக் குறிக்கிறது. She arrived after 11.00 a.m. But she was asked to be in the seat before 10.00 a.m.

In front of என்பது இடத்தைக் குறிப்பது.

எடுத்துக்காட்டு
  • I was waiting in the queue. In front of me there were about 40 people.
  • The tall man who was sitting in front of me in the cinema hall was obstructing my view.

Before என்பதன் எதிர்ச்சொல் after. In front of என்பதன் எதிர்ச்சொல் behind.

வரிசையில் நிற்கும்போது உங்களுக்குப் பின் தாமதமாக வந்த ஒருவர் உங்களுக்கு முன்னால் சென்று நிற்கிறார். நீங்கள் இப்படிக் கூறி உங்கள் உரிமையை நிலை நாட்டிக்கொள்ளலாம். “I was here before you (உங்களுக்கு முன்பே நான் வந்துவிட்டேன்). So I should be in front of you in the queue (எனவே நான் வரிசையில் உங்களுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும்)”.

இரு விதிவிலக்குகள். ஒரு பட்டியலில் உள்ள நிலையைக் குறிப்பிடும்போது before பயன்படுத்தப்படுகிறது. ‘A’ comes before ‘B’ in the list of alphabets.

முக்கியமான ஒருவருக்கு முன் வந்து சேரும் போதும் before பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு
  • The mischievous college boy was brought before the Principal.
  • You have to appear before the Judge.

மேலும் கல்வி செய்திகளைப் படிக்க இங்கே அழுத்தவும்

Latest Offers