இந்த இடங்களில் மாத்திரம் தான் Capital Letter பாவிக்கலாம்

Report Print Amirah in கல்வி

Capital Letters எழுத்துக்கலை எல்லா இடத்திலும் பாவிக்க முடியாது. அதை பாவிப்பதற்கு சில விதிமுறைகள் உள்ளது.

How To Use Capital Letters

ஒரு வாக்கியத்தின் ஆரம்பத்தின் முதல் எழுத்து எப்பொழுதும் Capital Letterஆகவே இருக்கவேண்டும். (Capital letters are always used at the beginning of a sentence.)

உதாரணம்:

 • The car is running
 • I am looking for a job.
 • He doesn’t understand.
 • Do you speak in English?
 • Where are you going?
கிழமை, மாதம், பெயர், ஊர், நாடு, மொழி, மதம், போன்றவற்றை எழுதும் பொழுது அதன் முதல் எழுத்தை கட்டாயம் Capital Letterலேயே எழுத வேண்டும். இவை வாக்கியத்தின் மத்தியில் வந்தாலும் Capital Letterஇல் தான் எழுத வேண்டும்.
 • கிழமைகள்: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
 • மாதங்கள்: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
 • பெயர்கள்: Ellalan, Iravanan, Sarmilan, Kavitha, Thamilovia, Tamilnenjan, Tamilselvan
 • ஊர்கள், நகரங்கள்: Jaffna, Chennai, Point Pedro, Betticola, Tricomalee, Madurai, Kilinochchi
 • நாடுகள்: Sri Lanka, India, America, British, France, Netherland, Norway, Japan
 • மொழிகள்: Tamil, English, Chinese, Latin, French, Indhi
 • மதங்கள்: Hindu, Islam, Christian, Buddhism - God, The Prophet Mohammed, Jesus
ஆங்கிலத்தில் "நான்" என்று குறிப்பதற்கு எப்போழுதுமே Cappital "I" யை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். (சிறிய "i" பயன்படுத்துவதில்லை)

 • Am I goog girl
 • What can I say?

"சுருக்கப் பயன்பாடுகள்" அதாவது ஒரு முழுச் சொல் அல்லது வாக்கியத்திற்குப் பதிலாக அதன் முதல் எழுத்துக்களை மட்டும் சுருக்கமாக பயன்படுத்தல். இவற்றை ஆங்கிலத்தில் "Abbreviation" என்றழைப்பர்.

உதாரணம்

 • தொழில் தகமைகளின் சுருக்கம்: MBBS, LLB
 • சில நாடுகளின் பெயர்களுக்கான சுருக்கம்: USA, UK, UAE
 • சிலரது பெயர்களின் சுருக்கம்: MGR, MRR

அதேவேளை ஒரு வாக்கியத்தின் ஒவ்வொரு சொற்களின் முதலெழுத்தையும் கெப்பிட்டல் எழுத்தாக எழுதும் வழக்கம் சிலரிடம் காணப்படுகின்றன. இது இலக்கணப் பிழையானது. (தலைப்புகளை வேண்டுமானால் அப்படி எழுதலாம்.)

மேலும் கல்வி செய்திகளைப் படிக்க இங்கே அழுத்தவும்