எங்கே புகையுண்டோ அங்கே நெருப்பு உண்டு

Report Print Amirah in கல்வி

மாணவர்களுக்காக தினமும் ஒவ்வொரு தொகுதி பழமொழிகள் தருகின்றோம். இன்றைய தினம் 'எ' மற்றும் 'ஏ' எழுத்தில் தொடங்கும் பழமொழிகள் உங்களுக்காக

 • எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் என்ன கொண்டு வருகிறாய், உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் என்ன தருவாய்
 • எங்கே புகையுண்டோ அங்கே நெருப்பு உண்டு.
 • எச்சிற் கையால் காக்கை ஓட்டாதவன் பிச்சை கொடுப்பானா?
 • எடுக்கிறது பிச்சை ஏறுகிறது பல்லாக்கு.
 • எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று இருக்கலாகாது.
 • எட்டி பழுத்தென்ன, ஈயார் வாழ்ந்தென்ன?
 • எண் இல்லாதவர் கண் இல்லாதவர்,
 • எழுத்து இல்லாதவர் கழுத்து இல்லாதவர்.
 • எண்சாண் உடம்பிற்கு சிரசே பிரதானம்.
 • எண்ணிச் செய்கிறவன் செட்டி, எண்ணாமல் செய்கிறவன் மட்டி.
 • எண்ணிச்செய்வது செட்டு, எண்ணாமல் செய்வது வேளாண்மை.
 • எண்ணை முந்துதோ திரி முந்துதோ?
 • எதார்த்தவாதி வெகுசன விரோதி.
 • எதிர்த்தவன் ஏழை என்றால் கோபம் சண்டாளம்.
 • எதை அடக்காவிட்டாலும் நாக்கை அடக்கவேண்டும்.
 • எத்தனை புடம் போட்டாலும் இரும்பு பசும்பொன் ஆகுமா?
 • எத்தால் வாழலாம், ஒத்தால் வாழலாம்.
 • எந்நிலத்து வித்திடுனும் காஞ்சிரங்காய் தெங்காகா
 • எய்தவன் இருக்க அம்பை நோவானேன் ?
 • எரிகிறதைப் பிடுங்கினால் கொதிக்கிறது அடங்கும்.
 • எரிகிற வீட்டில் பிடுங்கினது இலாபம்.
 • எருமை வாங்கும் முன்னே நெய் விலை கூறாதே.
 • எருது நோய் காக்கைக்கு தெரியுமா?
 • எலி அழுதால் பூனை விடுமா?
 • எலி இருக்கிற இடத்தில் பாம்பு இருக்கும்.
 • எலி எண்ணைக்கு அழறது எலிப்புழுக்கை எதற்கு அழறது?
 • எலிக்குத் திண்டாட்டம் பூனைக்குக் கொண்டாட்டம்எ
 • லி வளை யானாலும் தனி வலை வேண்டும்.
 • எலும்பு கடிக்கிற நாய் இரும்பைக் கடிக்குமா?
 • எல்லோருக்கும் ஒவ்வொன்று எளிது
 • எல்லோரும் பல்லக்கு ஏறினால் பல்லக்கைத் துக்குகிறவர் யார்?
 • எழுதாக் கடனுக்கு அழுதால் தீருமா?
 • எழுதியவன் ஏட்டைக் கெடுத்தான், படித்தவன் பாட்டைக் கொடுத்தான்எ
 • ழுதி வழங்கான் வாழ்க்கை கழுதை புரண்ட களம்.
 • எழுத்தறச் சொன்னாலும் பெண் புத்தி பின் புத்தி.
 • எள் என்றால் எண்ணையாய் நிற்க வேண்டும்.
 • எளியவன் பெண்டாட்டி எல்லோருக்கும் மைத்துனி.
 • எளியாரை வலியார் அடித்தால் வலியாரை தெய்வம் அடிக்கும்.
 • எள்ளூ என்கிறதற்கு முன்னே எண்ணெய் கொண்டு வருகிறான்.
 • எள்ளுக்கு ஏழு உழவு , கொள்ளுக்கு ஓர் உழவு.
 • எறும்பு ஊர கல்லுந் தேயும்.
 • எறும்புந் தன் கையால் எண் சாண்.
 • ஏட்டுச் சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது.
 • ஏதென்று கேட்பாருமில்லை எடுத்துப் பிடிப்பாருமில்லை.
 • ஏரி நிறைந்தால் கரை கசியும்.
 • எருழுகிறவன் இளப்பமானால் எருது மச்சான் முறை கொண்டாடும்.
 • ஏர் பிடித்தவன் என்ன செய்வான்? பானை பிடித்தவள் பாக்கியம்.
 • ஏவுகிறவனுக்கு வாய்ச்சொல், செய்கிறவனுக்குத் தலைச்சுமை
 • ஏழை அமுத கண்ணீர் கூரிய வாளை ஓக்கும்.
 • ஏழை என்றால் எவர்க்கும் எளிது.
 • ஏழைபேச்சு அம்பலம் ஏறாது.
 • ஏறச் சொன்னால் எருது கோபம், இறங்கச் சொன்னால் நொண்டிக்குக் கோபம்.

மேலும் கல்வி செய்திகளைப் படிக்க இங்கே அழுத்தவும்

Comments