பழமொழிகள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?

Report Print Amirah in கல்வி

பழமொழி என்றால் பழமையான மொழி, பழம் போல் இனிக்கும் பொன்மொழி என்று கொள்ளலாம்.

தொன்று தொட்டு நம் முன்னோர்கள் தங்கள் அனுபவத்தால் உணர்ந்த உண்மைகளை உலகத்தோர் உணரும் பொருட்டு சுருங்கக் கூறி விளங்க வைக்கும் விதத்தில் உதிர்த்த வாய் மொழிகள் பிறருக்கு வழிகாட்டியாக விளங்குகின்றது.

தம் வாழ்வில் பழமொழியைக் கேட்டிராத மக்கள் இல்லை எனலாம். பிறர் சொல்ல நாம் கேட்கிறோம் என்ற உணர்வு எழாத வகையில் நமது உரையாடலில் முழுமையாகக் கலந்து நிற்கும் வலிமை உடையது பழமொழி.

இளையவர், முதியவர் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல், அனைவரையும் சமுதாய விழுமியங்களுக்கு உட்படுத்தும் தன்மை உடையது பழமொழி.

ஒரு செயலைச் செய்யும் வகை அறியாது திகைத்து நிற்கும் போது, செய்ய வேண்டியதைச் சுட்டிக்காட்டி அறிவுரை கூறுவதுபோல் அமைந்திருப்பது பழமொழி. துன்பம் மிகுந்த சூழலில் மன அமைதி நல்குவது பழமொழி. பாமரர்க்கு வாழ்வியல் வழிகாட்டியாகத் திகழ்வதாகும்.

காலந்தோறும் அழியாமல் வழங்கப்படும் தமிழ்ப் பழமொழிகள் முன்னோர்களின் பட்டறிவையும், அறிவுரைகளையும், எச்சரிக்கைகளையும் தாங்கி வரும் பண்பாட்டுக் கருவூலங்களாகவும் காட்சியளிக்கின்றன.

இவ்வாறான பழமொழிகள் கீழ்வருமாறு 1. அக்கம்பக்கம் பார்த்துப் பேசு.
 2. அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்.
 3. அகல இருந்தால் நிகள உறவு, கிட்டவந்தால் முட்டப் பகை.
 4. அகல உழுகிறதை விட ஆழ உழு.
 5. அகல் வட்டம் பகல் மழை.
 6. அகத்தி ஆயிரம் காய் காய்த்தாலும் புறத்தி புறத்திதான்.
 7. அசைந்து தின்கிறது யானை, அசையாமல் தின்கிறது வீடு.
 8. அச்சமில்லாதவன் அம்பலம் ஏறுவான்.
 9. அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும் ஓடாது
 10. அஞ்சிலே வளையாதது ஐம்பதிலே வளையுமா?
 11. அம்பட்டன் குப்பையைக் கிளரினால் புறப்படுவதெல்லாம் மயிர்.
 12. அடக்கமே பெண்ணுக்கு அழகு.
 13. அடக்கம் உடையார் அறிஞர், அடங்காதவர் கல்லார்.
 14. அடம்பன் கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு.
 15. அடாது செய்தவன் படாது படுவான்.
 16. அடி உதவுவதுபோல் அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டான்.
 17. அடி நாக்கிலே நஞ்சும் நுனி நாக்கில் அமுதமும்.
 18. அடியாத மாடு பணியாது.
 19. அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு அதிகாரம் வந்தால் அண்டை வீட்டுக்காரனுக்கு இரைச்சல் இலாபம்.
 20. அண்ணன் எப்போ சாவான் திண்ணை எப்போ காலியாகும்.
 21. அணில் கொம்பிலும், ஆமை கிணற்றிலும்.
 22. அணை கடந்த வெள்ளம் அழுதாலும் வாராது.
 23. அத்திப் பழத்தைப் பிட்டுப்பார்த்தால் அத்தனையும் புழு.
 24. அந்தி மழை அழுதாலும் விடாது.
 25. அப்பன் அருமை மாண்டால் தெரியும்.
 26. அப்பியாச வித்தைக்கு அழிவில்லை.
 27. அயலூரானுக்கு ஆற்றோரம் பயம், உள்ளூரானுக்கு மரத்தடியில் பயம்.
 28. அரசன் இல்லாத நாடு அச்சில்லாத தேர்.
 29. அரசன் எவ்வழி குடிகள் அவ்வழி.
 30. அரசன் அன்று கொல்வான், தெய்வம் நின்று கொல்லும்.
 31. அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய்.
 32. அரிசி ஆழாக்கானாலும் அடுப்புக் கட்டி மூன்று வேண்டும்.
 33. அருமையற்ற வீட்டில் எருமையும் குடியிருக்காது.
 34. அலை மோதும்போதே தலை முழுகு.
 35. அழிந்த கொல்லையில் குதிரை மேய்ந்தாலென்ன, கழுதை மேய்ந்தாலென்ன?
 36. அழுகிற ஆணையும், சிரிக்கிற பெண்ணையும் நம்பக்கூடாது.
 37. அழுத பிள்ளை பால் குடிக்கும்.
 38. அழுதாலும் பிள்ளை அவளே பெற வேண்டும்.
 39. அளக்கிற நாழி அகவிலை அறியுமா?
 40. அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு.
 41. அறச் செட்டு முழு நட்டம் .
 42. அள்ளிக் கொடுத்தால் சும்மா, அளந்து கொடுத்தால் கடன்.
 43. அறக்கப் பறக்க பாடுபட்டாலும் படுக்க பாயில்லை.
 44. அறப்படித்தவன் அங்காடி போனால், விற்கவும் மாட்டான் கொள்ளவும் மாட்டான்.
 45. அறமுறுக்கினால் அற்றும் போகும்.
 46. அறிந்தறிந்து செய்கிற பாவத்தை அழுதழுது தொலைக்கவேண்டும்.
 47. அறிய அறியக் கெடுவார் உண்டா?
 48. அறிவில்லார் சிநேகம் அதிக உத்தமம்.
 49. அறிவீனர் தமக்கு ஆயிரம் உரைக்கினும் அவம்.
 50. அறிவீன இடத்தில் புத்தி கேளாதே.
 51. அறிவு இல்லார் தமக்கு ஆண்மையுமில்லை.
 52. அறிவுடையாரை அரசனும் விரும்புவான்.
 53. அறுபத்து நாலடிக் கம்பத்திலேறி ஆடினாலும், அடியில் இறங்கி தான் தியாகம் வாங்கவேண்டும்.
 54. அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி.
 55. அறுக்கத் தெரியாதவனுக்கு ஆயிரம் கதிர் அறுவாள்.
 56. அற்ப அறிவு அல்லற் கிடம்.
 57. அன்பு இருந்தால் ஆகாததும் ஆகும்.
 58. அன்று எழுதிவன் அழித்து எழுதுவானா?
 59. அன்று குடிக்கத் தண்ணீர் இல்லை ஆனைமேல் அம்பாரி வேணுமாம்.
 60. அன்னைக்கு உதவாதவன் யாருக்கும் ஆகான்.
 61. அன்னம் இட்டவர் வீட்டில் கன்னம் இடலாமா?
 62. அஞ்சும் மூன்றும் உண்டானால், அறியாப்பெண்ணும் சமைக்கும்
 63. அறைக்காசை ஆயிரம் பொன்னக்குகிறவளும் பெண்சாதி, ஆயிரம் பொன்னை அறைக்காசு ஆக்குகிறவளும் பெண்சாதி.

மேலும் கல்வி செய்திகளைப் படிக்க இங்கே அழுத்தவும்

Comments